Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρόεδρος τής Φ.Ε.

Καθηγητής Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Γενικός Γραμματέας τής Φ.Ε.

Βασιλική Παπαπέτρου-Μουρσελά, Επόπτρια των Σχολείων τής Φ.Ε., φιλόλογος

Σοφία Σταθοπούλου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σύμβουλος τής Φ.Ε., δασκάλα – μαθηματικός

Παναγιώτης Λιναρδάκης, Συντονιστής Μαθηματικών των Αρσακείων – Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων τής Φ.Ε., δρ Διδακτικής Μαθηματικών

 

Κεντρικοί ομιλητές

Γεώργιος Δάσιος, Ομότιμος Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών, αντεπιστέλλον μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών

Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής Διδακτικής Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

Δέσποινα Πόταρη, Καθηγήτρια Διδακτικής Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

 

Εισηγητές εργαστηρίων (αλφαβητικώς)

Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής Διδακτικής Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

Γεώργιος Καλκάνης, Ομότιμος Καθηγητής Φυσικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α.

Διονύσιος Λάππας, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

Παναγιώτης Λιναρδάκης, Συντονιστής Μαθηματικών των Αρσακείων – Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων τής Φ.Ε., δρ Διδακτικής Μαθηματικών

Άρης Μαυρομμάτης, μαθηματικός, διδάσκων-ερευνητής, Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας

Τεύκρος Μιχαηλίδης, μαθηματικός – συγγραφέας

Ανδρέας Μούτσιος-Ρέντζος, δρ Διδακτικής Μαθηματικών

Γεώργιος Μπαραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικών Π.Τ.Δ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.

Δέσποινα Πόταρη, Καθηγήτρια Διδακτικής Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

Ματθαίος Τσιλπιρίδης, μαθηματικός, MSc Δ.τ.Μ., Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης

Γεώργιος Χρονόπουλος, μαθηματικός, Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης

Γεώργιος Ψυχάρης, Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α.

 

Συντονιστές συνεδριών εργαστηρίων (αλφαβητικώς)

Δημήτριος Αργύρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ03, 5ο ΠΕΚΕΣ

Αθανάσιος Γιαννίκας, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Δασκαλόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανδρέας Ζεργιώτης, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παναγιώτα Κοταρίνου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ03, 2ο ΠΕΚΕΣ

Βασιλική Παπαδοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ70, 5ο ΠΕΚΕΣ

Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ70, 2ο ΠΕΚΕΣ

Στάμη Τσικοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης