Οργανωτική επιτροπή

 

Βασιλική Παπαπέτρου-Μουρσελά, Επόπτρια των Σχολείων τής Φ.Ε., φιλόλογος

Σοφία Σταθοπούλου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σύμβουλος τής Φ.Ε., δασκάλα – μαθηματικός

Παναγιώτης Λιναρδάκης, Συντονιστής Μαθηματικών των Αρσακείων – Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων τής Φ.Ε., δρ Διδακτικής Μαθηματικών

Αθηνά Μακροπόδη, Συντονίστρια Θεωρητικών Μαθημάτων των Αρσακείων – Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων τής Φ.Ε., δασκάλα

 

Γραμματειακή υποστήριξη

Άννα Αναστασοπούλου, Εποπτεία των Σχολείων τής Φ.Ε.

 

Τεχνολογική υποστήριξη

Γιώργος Τράπαλης, Υπηρεσία Ηλεκτρονικής και Έντυπης Ενημέρωσης τής Φ.Ε.

Δημήτρης Μόντινος, Προϊστάμενος Μηχανογράφησης τής Φ.Ε.

Αντώνης Μαρκόπουλος, Υπηρεσία Ηλεκτρονικής και Έντυπης Ενημέρωσης τής Φ.Ε., Υποστήριξη Ιστοσελίδας

Γιώργος Μπουρούσας, Τμήμα Μηχανογράφησης τής Φ.Ε.

 

Τεχνική υποστήριξη

Ειρήνη Τσάφου, Προϊσταμένη Εργατοτεχνικού Προσωπικού των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού